Strona główna  |  O firmie   |  Referencje  |  Kontakt                      
Tutaj jesteś: Strona główna »

Regulamin sklepu.

Postanowienia Ogólne

1. Strona internetowa firmy AR z siedzibą w Białymstoku, ul. Gruntowa 9/1, prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie PL, lub firma posiadająca siedzibę na terenie PL.
3. AR może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
4. Korzystający z serwisu akcesoriareklamowe.com.pl wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail komunikatów dotyczących bieżącej działalności serwisu oraz informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

Zamówienia

1. Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie warunków określonych w pisemnym zamówieniu po potwierdzeniu przez pracownika AR.
2. Zmiana, anulowanie zamówienia jest akceptowalna jedynie w formie pisemnej.
3. W przypadku anulowania jakiegokolwiek zamówienia Klient obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez AR na rzecz tego zamówienia.
4. Zrealizowane zamówienie, które opuściło siedzibę naszej firmy nie podlega anulowaniu.
5. Projekty indywidualne można anulować jedynie do czasu rozpoczęcia produkcji. W przypadku
rozpoczęcia produkcji zamawiający jest zobowiązany do częściowego lub całościowego pokrycia kosztów materiałów oraz przygotowania materiału do produkcji. Po pokryciu kosztów zamawiający staje się właścicielem materiału i wówczas materiał jest wysyłany na jego koszt pod podany adres lub może zostać odebrany z siedziby firmy AR.
6. Pisemne zamówienie powinno zawierać (gotowy formularz):

 • Dane do faktury,
 • Symbol lub nazwę towaru,
 • Ilość,
 • Dokładne wymiary w przypadku realizacji indywidualnych projektów,
 • Formę płatności,
 • Określenie spedytora, którym powinien zostać wysłany zamówiony towar,
 • Adres na który powinien być dostarczony zamówiony towar,
 • Czytelny podpis osoby zamawiającej.

Realizacja i dostarczanie towaru

1. Realizacja zamówionego towaru odbywa się w jak najkrótszym terminie.
2. Terminy realizacji są potwierdzane przez pracownika AR przy składaniu zamówienia.
3. Zamówiony towar jest dostarczany przez kuriera lub pracownika AR.
4. Zamówiony towar można odebrać z siedziby firmy AR w godzinach pracy
lub po wcześniejszym ustaleniu w innych godzinach.
5. Całość kosztów transportu znajduje się po stronie zamawiającego, z pominięciem indywidualnych ustaleń z pracownikiem AR
6. W przypadku wysyłki towaru innym spedytorem niż firma, z którą posiada umowę firma AR, nie bierzemy odpowiedzialności za jakość wykonywanych przez spedytora usług, z którym ma podpisaną umowę Odbiorca.
7. W przypadku, gdy Odbiorca nie posiada podpisanej umowy z własnym spedytorem istnieje możliwość wysłania towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej, z którą umowę posiada firma AR oraz zrefakturowanie kosztów transportu.
8. Ceny przesyłek wysyłanych za pośrednictwem naszej firmy są ustalane indywidualnie.
9. W przypadku, gdy nabywca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przesyłkę zostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
10. W przypadku konfekcjonowania towaru oraz specjalnego pakowania pobierana jest dodatkowa opłata.
11. Przy wysyłce towarów wykonanych z tworzyw sztucznych zaleca się wykupienie u spedytora
dodatkowego ubezpieczania przesyłki.
12. W przypadku nieterminowego odbioru towaru będzie naliczana opłata za magazynowanie w wysokości 0,5% całkowitej wartości towaru za każdy rozpoczęty dzień magazynowania po ustalonym terminie odbioru.

Warunki płatności

1. Nabywca zamawiający po raz pierwszy jest zobowiązany do płatności za towar:
 • przelewem na podstawie faktury proforma, przed odbiorem towaru lub przed wysłaniem towaru do Odbiorcy,
 • gotówką przy odbiorze towaru,
 • lub za pobraniem przy wysyłce towaru firmą spedycyjną.
2. Płatności przelewem są ustalane indywidualnie.
3. Zamówienie uważa się z sfinalizowane po dokonaniu płatności za towar.
4. Do czasu nie sfinalizowania zamówienia właścicielem zamówionego towaru jest firma AR
5. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminu płatności, do kwoty zaległości doliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku innego terminu płatności niż jest na fakturze odbiorca ma obowiązek pisemnego poinformowania AR o zmianie.
7. Fakt zaległości płatniczej wyklucza możliwość opłaty za towar przelewem.
8. W przypadku nieterminowych płatności oraz nie informowania firmy AR o zmianie terminu płatności wyklucza się płatność przelewem.
9. Po wysłaniu trzeciego ponaglenia następuje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Reklamacje

1. Odbiorca ma prawo sprawdzić przesyłkę przed odebraniem towaru, w obecności kuriera lub pracownika AR
2. Reklamacje i zażalenia prosimy składać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przesyłki.
3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, prosimy o otwarcie paczki w obecności kuriera i ewentualne spisanie protokołu zniszczenia, a także o niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji firmy AR
4. Za błędy popełnione w zamówieniu firma AR nie odpowiada.
5. Wady części dostawy nie upoważniają do zwrotu całości zamówionego towaru.
6. Koszt nieuzasadnionych przesyłek pokrywa zamawiający.
7. W przypadku uzasadnionych reklamacji stosujemy adekwatny do wielkości wad upust lub wymieniamy towar na nowy.
8. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 7 dni roboczych.

Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Praca

 

© 2017 All rights reserved.

Systemy prezentacyjne Stojaki na ulotki i foldery Ramki i potykacze Przykładowe realizacje z plexi
AkcesoriaReklamowe | ul. Gruntowa 9/1 p. 200 | 15-706 Białystok | tel. +48 (85) 674 56 83 | | www.AR.com.pl
KQS.storeSitemap